Pomorski Park Naukowo-Technologiczny al. Zwycięstwa

Fotografia czarno-biała pochodzi ze zbiorów APG oddział Gdyni rok 1962. Fot. kolorowa wyk. PT, 03.2014.

Fotografia czarno-biała pochodzi ze zbiorów APG oddział Gdyni rok 1962. Fot. kolorowa wyk. PT, 03.2014.

Na fotografii czarno-białej widać zajezdnie PKM w Gdyni Redłowie o strony Al. Zwycięstwa  istniejącą od lat 40-tych. W latach 1939-45 okupant przystosował ją do napraw samolotów, a po wojnie zajmowały ją Państwowe Zakłady Samochodowe nr 6. We wrześniu 1946 r. zakłady te przekazały dla MZKGG zajezdnię przy al. Zwycięstwa, gdzie przeniósł się cały tabor oraz warsztaty trolejbusowe. W okresie 1956-66 rozpoczęto i kontynuowano budowę nowej zajezdni trolejbusowej na terenie przyległym do istniejącej. Przewidziana była na 150 pojazdów. Od 2001 r. teren został zrewitalizowany i zagospodarowany dla potrzeb nowoczesnych przedsiębiorstw. Przy udziale środków Unii Europejskiej powstał Pomorski Park Naukowo-Technologiczny. Prowadzone prace budowlane objęły remont zespołu hal łukowych z czasów przedwojennych, przebudowę wewnętrznego układu komunikacyjnego i zagospodarowanie otoczenia.

Więcej na http://pl.wikipedia.org/wiki/Trolejbusy_w_Gdyni i http://ppnt.pl/o-ppnt.html

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz