Gdańsk, Śródmieście

Zieleniak

Zdjęcie czarno-białe pochodzi ze zbiorów APG, autorstwa M.Murman druga połowa lat 60-tych fot. Fot. kolorowa wyk. pt, 07.2013