Działki Leśne, Gdynia

Węzeł Franciszki Cegielskiej

Fotografia przestawia ulice śląską W Gdyni na odcinku Węzła im. Franciszki Cegielskiej. Fot. cz-b ze zbiorów Archiwum Państwowego w Gdańsku Oddział w Gdyni rok 1962. Fot. kolorowa wyk. 2013