Klub Marynarki Wojennej „Riwiera”

Fotografia czarno-biała pochodzi ze zbiorów APG oddział Gdynia rok 1964. Fot. kolorowa wyk. PT, 04.2014

Fotografia czarno-biała pochodzi ze zbiorów APG oddział Gdynia rok 1964. Fot. kolorowa wyk. PT, 04.2014

Dom Marynarza Marynarki Wojennej w Gdyni, utworzony 7 lipca 1945 roku.
Nowa instytucja spełniała ważną rolę placówki kulturalno-oświatowej, jednej z pierwszych na Wybrzeżu po II wojnie światowej. Siedzibą Domu Marynarza MW został dawny Dom Zdrojowy przy ulicy Piłsudskiego w Gdyni (obecny Dom Marynarza floty handlowej).

Wkrótce instytucję przeniesiono. Jej nową siedzibą został duży obiekt przy ul. Zawiszy Czarnego 1, przedwojenna „Polska Riwiera”. Otwarcie nastąpiło 29 czerwca 1950 r. W ramach kolejnej restrukturyzacji ponownie zmieniła się nazwa placówki. W grudniu 1950 roku powołano Dom Oficera Marynarki Wojennej. Instytucja rozrosła się w 1953 roku. Podporządkowano jej Muzeum MW, Wojskowy Klub Sportowy „Flota”, Ośrodek Sportów Wodnych. W działalności Klubu sporo miejsca zajmowała oświata – na jego bazie utworzono m. in. szkołę średnią.

We wrześniu 1957 roku Dom Oficera MW przeorganizowany został na Okręgowy Klub Oficerski Marynarki Wojennej. W 1963 r. powołano przy Klubie pierwszy w Wojsku Polskim Oddział PTTK Marynarki Wojennej. W 1968 roku i latach następnych Klub prowadził pracę w następujących działach: poradnia metodyczna i biblioteka. Ponadto działały: wyżej wspomniany Oddział PTTK, Klub Młodzieży Wojskowej, koło Organizacji Rodzin Wojskowych, koła i sekcje zainteresowań, salon wystawowy, kino „Klubowe” oraz kawiarnia.

W 1973 roku nastąpiła kolejna zmiana nazwy klubu. Szef Sztabu Generalnego rozkazem z 9 kwietnia zmienił ją na Klub Marynarki Wojennej. W 1993 roku z inicjatywy kmdr. Zygmunta Brożka, kierownika Klubu MW od 1990 r., dowódca Marynarki Wojennej, rozszerzył nazwę instytucji o historyczną przedwojenną nazwę budynku – „Riwiera”. Ważne zmiany dla działalności klubu przyniósł koniec lat 90. Zakończył się bowiem kilkuletni okres działalności opartej częściowo na samofinansowaniu. W 2002r. rozpoczęto budowę nowoczesnego budynku muzealnego, docelowej siedziby Muzeum Miasta Gdyni oraz, w osobnym skrzydle, Muzeum Marynarki Wojennej. Nowy budynek został uroczyście otwarty 16.11.2007r.

Więcej na : http://www.klubriwiera.mw.mil.pl/ i http://www.muzeumgdynia.pl/

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz