Targ Rybny i Baszta Łabędzia

Zdjęcie czarno-białe pochodzi ze zbiorów APG, początek XX wieku. Fot. kolorowa wyk. AK, 02.2014

Zdjęcie czarno-białe pochodzi ze zbiorów APG, początek XX wieku. Fot. kolorowa wyk. AK, 02.2014

Targ Rybny plac targowy w Gdańsku. Położony jest w północno-zachodnim narożniku Głównego Miasta, nad Motławą, w pobliżu dawnego zamku krzyżackiego. Targ utworzono na mocy przywileju wielkiego mistrza Ludolfa Königa w 1343, przy czym Krzyżacy zagwarantowali sobie pierwszeństwo w zakupie ryb.
Początkowo Targ Rybny był otwarty od strony Motławy, ale już w 1448 oddzielono go od rzeki murem, w którym istniała jedna furta (później zwana Bramą Tobiasza, obecnie nieistniejąca). W 1482 powstała nowa brama, zwana dziś Straganiarską. Stopniowo mur pomiędzy bramami i od Bramy Tobiasza do Baszty Łabędź został obudowany domami tak, że Targ Rybny został podzielony na dwie części: położoną nad wodą, zwaną Rybackim Pobrzeżem (gdzie koncentrował się handel rybami) oraz odciętą od wody część, zwaną żartobliwie „kartoflanym Targiem Rybnym” (Kartoffel-Fischmarkt albo Bulwen-Fischmarkt).

Po zniszczeniach w 1945, odbudowano jak dotąd tylko część pierzei Targu Rybnego, obecnie jest on więc znów otwarty od strony Motławy. Nie powrócił jednak do swojej historycznej roli.

W 2010 na dwóch działkach placu zakończyły się nowe inwestycje – powstał hotel Hilton oraz zespół apartamentowy Symfonia Residence (obie autorstwa Stefana Kuryłowicza). wiecej na http://pl.wikipedia.org/wiki

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz