Strona Główna

Dom prasy

Zdjęcie czarno-białe pochodzi ze zbiorów APG, autorstwa M.Murman lata 70 fot. Fot. kolorowa wyk. PT, 02.2016