Gdańsk, Śródmieście

Gnilna

Zdjęcie czarno-białe autorstwa W. Żmijewski pochodzi ze zbiorów APG, lata 70 . Fot. kolorowa wyk. PT, 03.2015