Sopot

Grand Hotel

Zdjęcie czarno-białe pochodzi ze zbiorów APG oddział Gdynia rok 1970. Fot. kolorowa wyk. PT, 03.2014